Archive for October, 2011

โอที ทำร้ายสุขภาพหัวใจ

ใครทำงานเกิน 9 ชั่วโมงต่อวันบ้าง ยกมือขึ้น!!! ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ยกมือ โปรดฟังทางนี้ให้ดีๆ…แต่ในภาวะเศรษฐกิจอย่างปัจจุบันนี้ก็นับเป็นเรื่องที่ยากมากสำหรับคนทำงาน ที่จะหลีกเลี่ยงการทำงานหนักหรือการทำงานล่วงเวลา หรือทำ งานพิเศษ หลังเลิกงาน ดังนั้น อีกทางหนึ่งซึ่งอาจช่วยบรรเทาความเสี่ยงได้คือการฝึกทักษะในการควบคุมและ จัดการกับความเครียด ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยลดความโกรธ ภาวะซึมเศร้า และภาวะเครียดเท่านั้น แต่ยังช่วยเรื่องของการลดความดันโลหิตและอัตราการเต้นของหัวใจด้วย   งานพิเศษ

ยามพบอุปสรรคในการทำงาน

                                               ยามพบอุปสรรคในการทำงาน ไม่ว่าจะจากที่ทำงาน เหนื่อยจากการทำ งาน part time เพื่อหารายได้พิเศษ เมื่อพบปัญหาอุปสรรคต่างๆจะทำอย่างไร อย่างนี้ดีไหม เราควรคิดว่า ไม่ เป็นไร..เอาใหม่ : คำพูดนี้สำคัญมากครับ เอาไว้ใช้อุทาน เวลาท่านต้องประสบกับปัญหาความล้มเหลวในการทำงานหรือ เจอข้อผิดพลาดอะไรขึ้นมาอย่างไม่คาดฝัน หรือ เวลาเพื่อนร่วมงานทำงานผิดพลาด คำพูดนี้จะเป็นเครื่องปลอบใจและให้กำลังใจได้เป็นอย่างดี คำว่า “ไม่เป็นไร” เป็นคำที่ทำให้จิตใจปล่อยวางจากปัญหา ไม่ถูกบีบคั้นจากปัญหา คำว่า “เอาใหม่” เป็น คำพูดที่ปลุกคุณธรรมข้อ “วิริยะ” แปลว่า เพียรสู้งาน ปลุกใจให้เราคิดสู้ปัญหา ไม่ท้อถอย ขอให้ทุกท่านผ่านปัญหาต่างๆไปได้ด้วยดี ที่มา : ธรรมจักร    งาน part time | รายได้พิเศษ