การแก้ฝันโดยการสวดมนต์

การดูดวง การทำนายฝัน การแก้ฝันโดยการสวดมนต์ ถ้า ไม่มีผู้ใหญ่หรือผู้ใดช่วยแก้ฝัน และตนเองบทสวดเป็น ก็ให้ท่องบทสวดมนตร์ต่อไปนี้ทันทีที่ตื่นไม่ว่าจะเป็นฝันดีหรือฝันร้าย ถ้าฝันดีก็จะส่งผลให้ดียิ่งขึ้นไป ถ้าเป็นฝันร้าย เรื่องร้ายก็จะผ่อนคลายลง

บทสวดมนต์ เมื่อตื่นจากความฝัน

ก่อนสวดมนต์ควรตั้งนะโม ๓ จบ เสียก่อน แล้วกราบ ๓ ครั้ง

ยนทุนนมิตตํ อวมงคลญจ

โยจามนาโป สกุณสส สทโท

ปาปคคโห ทุสสุปินํ อกนตํ

พุทธานุภาเวน วินาสเมนตุ

ยนทุนนิมิตตำ อวมงคลญจ

โย จาณนาโป สกุณสส สทโท

ปาปคคโห ทุสสุปินํ อกนตํ

ธมมานุกาเวน วินาสเมนตุ

ยนทุนมิติตุตํ อวมงคลญจ

โยจามนาโป สกุณสส สทโท

ปาปคคโท ทุสสุปินํ อกนตํ

สงฆานุภาเวน วินาสเมนตุ

หรือใช้บทสวดสั้น ๆ ว่า

พุทธัง นิมิตตัง (พุทธํ นิมิตตํ)
ธัมมัง นิมิตตัง (ธมมํ นิมิตุตํ
สังฆัง นิมิตตัง (สงฆํ นิมิตตํ)

ความฝัน | ฝัน

Open all references in tabs: [1 – 4]

Did you enjoy this post? Why not leave a comment below and continue the conversation, or subscribe to my feed and get articles like this delivered automatically to your feed reader.

Comments

No comments yet.

Leave a comment

(required)

(required)