ไขหัวใจสำคัญของการประชุม

ไขหัวใจสำคัญของการประชุม

              ไม่ว่าจะงานบริษัท หรืองานราชการก็ตาม เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่า การประชุมคือหัวใจสำคัญ ประการหนึ่งของการทำงาน เพราะเป็นการแจ้งให้ทราบ ถึงความเคลื่อนไหว ความเปลี่ยนแปลงในบริษัทอีกทั้งยังได้แลกเปลี่ยน ทัศนคติอันเป็นประโยชน์ต่องานระหว่างผู้บริหารกับพนักงานอีกด้วย และเมื่อคุณอยู่ในฐานะผู้บริหารของบริษัท หรือหน่วยงานราชการ 2555 ซึ่งคุณจะมีอำนาจในการตัดสินใจพิจารณาเปิดประชุม การเตรียมความพร้อม 5 ประการต่อไปนี้ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการประชุมในบริษัทของคุณได้
•    ขั้น ตอนแรกสุดเลยคือ คุณต้องพิจารณาก่อนว่า จำเป็นหรือไม่ที่ต้องมีการประชุมเกิดขึ้นในวาระนั้น ถ้าหากเห็นว่ามีประเด็นสำคัญอันสมควรต้องประชุม ก็มาดูที่หัวข้อต่อไปได้เลย
•    ให้ เลขานุการจัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม จะทำให้คุณมองเห็นภาพรวม และเป็นการเก็งผลให้คุณทราบล่วงหน้า ว่าจะสามารถคาดหวังอะไรได้บ้าง จากการประชุมครั้งนี้
•    การเลือกและจัดห้องประชุม ควรเลือกให้มีขนาดพอดีต่อจำนวนผู้เข้าร่วมการประชุม ไม่ใช่มีผู้เข้า ร่วมจำนวน 30 คน แต่ใช้ห้องใหญ่ขนาดจุได้ 80 คน
•    สั่งการให้จัด เตรียมอุปกรณ์โสตทัศน์ต่างๆ อย่างเช่น มัลติมีเดีย โปรเจ็กเตอร์ ควรมี Backup เป็นแผ่นใส จะช่วยอำนวยประโยชน์ในการประชุม และทำให้เนื้อหาเป็นที่เข้าใจอย่างชัดเจนยิ่งขึ้น
•    สั่งการผ่าน ทางฝ่ายบุคคล เพื่อแจ้งให้ผู้ที่ต้องเข้าร่วมการประชุม รับทราบถึงวาระการประชุมแต่เนิ่นๆ ให้มีการเตรียมตัวล่วงหน้า จะได้เตรียมทัศนะและวาทะ มาช่วยกันเพิ่มศักยภาพในการประชุม และเตรียมเอกสารสำรอง เผื่อสำหรับบุคคลที่ไม่ได้คาดหมาย ว่าจะมาเข้าร่วมไว้ด้วย
เพียงเท่านี้การประชุมครั้งต่อไปของคุณ ก็จะะประสบกับประสิทธิผลอย่าง
อ้างอิงจาก : http://women.sanook.com

งานราชการ

Open all references in tabs: [1 – 3]

Did you enjoy this post? Why not leave a comment below and continue the conversation, or subscribe to my feed and get articles like this delivered automatically to your feed reader.

Comments

No comments yet.

Leave a comment

(required)

(required)